چاپ کردن این صفحه
شنبه, 11 اسفند 1397 ساعت 08:38

بازدید مدیر عامل پالایشگاه شهید تند گویان

By 

دیدار مدیر عامل پالایشگاهبازدید مدیر عامل پالایشگاه شهید تند گویان

 


به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق ری بازدید مدیر عامل پالایشگاه شهید تند گویان مورخ 7/12/1397از مراحل اجرایی نصب پست 63 کیلو جدید تغذیه شبکه برق در شرکت مدیریت تولید برق ری

Super User

آخرین‌ها از Super User