www.reypowerplant.com

شنبه, 11 اسفند 1397 ساعت 08:46

عملیات بازدید مسیر داغ واحد 29 فیات

By 

29عملیات بازدید مسیر داغ واحد 29 فیات


 

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق ری - عملیات بازدید مسیر داغ واحد 29 فیات جدید شرکت مدیریت تولید برق ری که از تاریخ 6 بهمن ماه بمدت 25 روز آغاز شده بود در تاریخ مقرر به پایان رسید واحد فوق جهت انجام بازدید قسمت های داغ در اختیار اداره تعمیرات در سه بخش الکتریک و مکانیک و ابزار دقیق قرار گرفت و طی بازرسی های صورت گرفته از قسمت های مختلف عیب های موجود برطرف و تست های لازم جهت اطمینان از صحت کارکرد واحد در زمان بهره برداری انجام شد
شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی آرشیو اخبار عملیات بازدید مسیر داغ واحد 29 فیات