www.reypowerplant.com

شنبه, 11 اسفند 1397 ساعت 08:55

عملیات بازدید مسیر داغ واحد 5 آسک

By 

ACECعملیات بازدید مسیر داغ واحد 5 آسک

 


 

عملیات بازدید مسیر داغ عملیات بازدید مسیر داغ واحد 5 آسک شرکت مدیریت تولید برق ری که از تاریخ 22دی ماه بمدت 25 روز آغاز شده بود در تاریخ مقرر به پایان رسید واحد فوق جهت انجام بازدید قسمت های داغ در اختیار اداره تعمیرات در سه بخش الکتریک و مکانیک و ابزار دقیق قرار گرفت و طی بازرسی های صورت گرفته از قسمت های مختلف عیب های موجود برطرف و تست های لازم جهت اطمینان از صحت کارکرد واحد در زمان بهره برداری انجام شد
شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی آرشیو اخبار عملیات بازدید مسیر داغ واحد 5 آسک