چاپ کردن این صفحه
یکشنبه, 19 اسفند 1397 ساعت 08:25

برنامه ریزی استراتژیک ویرایش جدید استاندارد ISO 9001:2015 در شرکت مدیریت تولید برق ری

By 

isoبرنامه ریزی استراتژیک ویرایش جدید استاندارد ISO 9001:2015  در شرکت مدیریت تولید برق ری

 

 

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق ری شرکت مدیریت تولید برق ری با نگاهی به آینده و الزام بند 4-1 ویرایش جدید استاندارد ISO 9001:2015  شروع به اجرای برنامه ریزی استراتژیک با چشم اندازی 5 ساله نموده است.

این شرکت تا کنون موفق به تدوین ماموریت ، چشم انداز و ارزش های سازمانی شده و عوامل کلیدی موفقیت (CSF) ها محیط داخل و خارج سازمان را شناسایی کرده و زیر عامل ها ی منابع انسانی ، تعمیرات و نگهداری ،ساختار مدیریتی و فنی و مهندسی را به تصویب نهایی رسانده است و در جلسه آینده زیر عامل های بهر ه برداری و  HSSE  را مورد بررسی و تصویب قرار می دهد.​

Super User

آخرین‌ها از Super User