چاپ کردن این صفحه
دوشنبه, 20 اسفند 1397 ساعت 08:30

بازدید دانشجویان دانشگاه علم و صنعت از شرکت مدیریت تولید برق ری

By 

بازدیددانشجویانبازدید دانشجویان دانشگاه علم و صنعت از شرکت مدیریت تولید برق ری

 

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق ری - با توجه به پیشبرد اهداف عالی آموزش و پژوهشی ، ارتباط صنعت با دانشگاه تعداد 40 نفر از دانشجویان رشته مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت مورخ 8/12/1397 از نیروگاه ری بازدید و با روند تولید برق آشنا شدندشدند.​

Super User

آخرین‌ها از Super User