www.reypowerplant.com

20 اسفند 1397 In آرشیو خبری

بازدیددانشجویانبازدید دانشجویان دانشگاه علم و صنعت از شرکت مدیریت تولید برق ری

19 اسفند 1397 In آرشیو خبری

isoبرنامه ریزی استراتژیک ویرایش جدید استاندارد ISO 9001:2015  در شرکت مدیریت تولید برق ری

19 اسفند 1397 In آرشیو خبری

serverبروز رسانی سیستم اعلام حریق ساختمان اداری شرکت مدیریت تولید برق ری

11 اسفند 1397 In آرشیو خبری

واحد 9عملیات تعمیرات اساسی واحد 9 هیتاچی

 


 عملیات تعمیرات اساسی واحد 9 هیتاچی شرکت مدیریت تولید برق ری که از تاریخ 26آبان ماه بمدت 55 روز آغاز شده بود در تاریخ مقرر به پایان رسید واحد فوق جهت انجام تعمیرات اساسی در اختیار اداره تعمیرات در سه بخش الکتریک و مکانیک و ابزار دقیق قرار گرفت و طی بازرسی های صورت گرفته از قسمت های مختلف عیب های موجود برطرف و تست های لازم جهت اطمینان از صحت کارکرد واحد در زمان بهره برداری انجام شد

11 اسفند 1397 In آرشیو خبری

ACECعملیات بازدید مسیر داغ واحد 5 آسک

 


 

عملیات بازدید مسیر داغ عملیات بازدید مسیر داغ واحد 5 آسک شرکت مدیریت تولید برق ری که از تاریخ 22دی ماه بمدت 25 روز آغاز شده بود در تاریخ مقرر به پایان رسید واحد فوق جهت انجام بازدید قسمت های داغ در اختیار اداره تعمیرات در سه بخش الکتریک و مکانیک و ابزار دقیق قرار گرفت و طی بازرسی های صورت گرفته از قسمت های مختلف عیب های موجود برطرف و تست های لازم جهت اطمینان از صحت کارکرد واحد در زمان بهره برداری انجام شد
11 اسفند 1397 In آرشیو خبری

29عملیات بازدید مسیر داغ واحد 27فیات

 


عملیات بازدید مسیر داغ واحد 27فیات   جدید شرکت مدیریت تولید برق ری که از تاریخ 17آذر ماه بمدت 25 روز آغاز شده بود در تاریخ مقرر به پایان رسید واحد فوق جهت انجام بازدید قسمت های داغ در اختیار اداره تعمیرات در سه بخش الکتریک و مکانیک و ابزار دقیق قرار گرفت و طی بازرسی های صورت گرفته از قسمت های مختلف عیب های موجود برطرف و تست های لازم جهت اطمینان از صحت کارکرد واحد در زمان بهره برداری انجام شد
11 اسفند 1397 In آرشیو خبری

29عملیات بازدید مسیر داغ واحد 29 فیات


 

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق ری - عملیات بازدید مسیر داغ واحد 29 فیات جدید شرکت مدیریت تولید برق ری که از تاریخ 6 بهمن ماه بمدت 25 روز آغاز شده بود در تاریخ مقرر به پایان رسید واحد فوق جهت انجام بازدید قسمت های داغ در اختیار اداره تعمیرات در سه بخش الکتریک و مکانیک و ابزار دقیق قرار گرفت و طی بازرسی های صورت گرفته از قسمت های مختلف عیب های موجود برطرف و تست های لازم جهت اطمینان از صحت کارکرد واحد در زمان بهره برداری انجام شد
11 اسفند 1397 In آرشیو خبری

دیدار مدیر عامل پالایشگاهبازدید مدیر عامل پالایشگاه شهید تند گویان

 


به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق ری بازدید مدیر عامل پالایشگاه شهید تند گویان مورخ 7/12/1397از مراحل اجرایی نصب پست 63 کیلو جدید تغذیه شبکه برق در شرکت مدیریت تولید برق ری

10 اسفند 1397 In مناقصات

آگهی مناقصه1آگهی  مناقصه عمومیانجام سرويس اياب و ذهاب كاركنان روز كار


 

آگهی تجدید مناقصه عمومی

شرکت مدیریت تولید برق ری درنظر دارد انجام سرويس اياب و ذهاب كاركنان روز كار(به تعداد هفده دستگاه مینی بوس هیوندا ون دلیکا و ون وانا )مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد صلاحیت به شرح ذیل واگذار نماید ،

ردیف محل انجام خدمات موضوع مناقصه مبلغ تضمین شرکت در مناقصه نوع تضمین شرکت در مناقصه
1 استان تهران 250.000.000 ريال ضمانتنامه بانکی و فیش واریزی بانکی

لذا در همین ارتباط از کلیه اشخاص حقوقی که قادر به انجام خدمات فوق می باشند دعوت میگرددجهت دریافت اسناد مناقصه وارزیابی، از تاریخ درج اولین آگهی 07/02/1398 لغایت 14/02/1398 با ارائه معرفي نامه کتبي و فیش واریزی به مبلغ 1.000.000 ريال به حساب شماره 0202017353008 بانک ملی شعبه باقر شهر کد 817 به آدرس تهران شهرری جاده قدیم قم باقرشهر انتهای بلوار فلسطین شرکت مدیریت تولید برق ری ( نیروگاه گازی ) امور بازرگانی وانبار (تلفن : 6-55221460 به داخلی 7577 ) ویا به سایت اینترنتی iets.mporg.ir بخش مناقصات مراجعه نموده و اسناد مربوطه را دريافت و پس از تکميل همراه با اسناد و مدارک خواسته شده حداکثر تا پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخ   24/02/1398 به نشاني مذکور در فوق تسليم مناقصه گذار نمايند.

هزینه آگهی با برنده مناقصه میباشد.

روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق ری

 

10 اسفند 1397 In مناقصات

آگهی مناقصه1خرید تعداد 10100 عدد از انواع فیلترهای صنعتی

صفحه1 از2
شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی آرشیو اخبار موارد پالایش شده بر اساس تاریخ: اسفند 1397